Historia

 

 

Begreppet numismatik?

Ordet numismatik kommer av det grekiska nomisma, vilket betyder mynt. Till stammen i det grekiska ordet har lagts den vanliga ändelsen -ik, som vi känner från andra vetenskaper som t.ex. fysik. Numismatiken är en relativt sen "lära" och uppstod på grund av den tidiga renässansens intresse för antiken - bl.a. mynten. Betalningsmedel var mynt sedlar och poletter. De första mynten präglades i Lydien i Mindre Asien
ca 625 f.kr. Det första säkert svenska myntet utgavs av Olof Skötkonung strax före år 1000 och tillverkades i Sigtuna. En företeelse som Sverige är i stort sett ensam om är de s.k. plåtmynten, stora rektangulära kopparplåtar stämplade i centrum och i de fyra hörnen. Dessa utgavs från 1644 till 1768.

 

Sedlar 

Kineserna var först med pappersmynt eller "Flygande Pengar" som de kallades i Kina på 1200-talet. När Marco Polo återkom till Europa var det emellertid ingen av hans samtida som trodde på hans berättelser om papperspengar. Banksedeln i Europa är en svensk uppfinning och de första utgavs av den Palmstruchska banken i början av 1600-talet. Av stort intresse för samlarna är också de privatbankssedlar som utgavs under 1800-talet.

 

Polletter

Polletterna har en mycket lång historia i Sverige. Egentligen är de en slags ersättning för mynt och lämnades t.ex. som kvitto för vissa utförda prestationer, levererade varor eller utfört arbete. De vanligaste polletterna var för transportmedel; tåg, buss, spårvagn och båt men kunde även gälla för konsumtionsvaror som sprit, mjölk, kol, kox, grus makadam m.m.

 

Medaljer 

Inom numismatiken finns även intessen för att samla medaljer. Dessa kan t.ex. ha utgivits för militära ändamål, föreningar och olika organisationer. Man kan få en medalj för nästan allt. Exempel på exklusiva medaljer som utdelas är Nobelmedaljen eller till VM och OS pristagare.                                             

 

Läs mer om den numismatiska historian på http://www.lnf.n.nu/historia2

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)