Medlemskap

 

Att vara medlem i föreningen kostar endast 100:- per år.

Medlemskap krävs för att man ska få delta på auktionerna som anordnas av föreningen. 

Önskar du bli medlem, anmälan om medlemskap göres till

Kassör: Ronny Nilsson 046 - 25 34 87

Auktionsförrättare: Gunnar Jönsson 040 - 41 20 69

Ordförande: Lars-Olle Nilsson 046-304 307.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i föreningen, avgiften 100 kr,kan betalas till föreningens  

(plusgirokonto 4633312-6 (glöm ej vem betalning kommer ifrån)

Det går även bra att vid föreningmöten betala kontant till kassören.                     

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)