Medlemskap

 

Att vara medlem i föreningen kostar endast 100:- per år.

Medlemskap krävs för att man ska få delta på auktionerna som anordnas av föreningen. 

Önskar du bli medlem, anmälan om medlemskap göres till

Kassör: 

Auktionsförrättare: Gunnar Jönsson 040 - 41 20 69

Ordförande: Lars-Olle Nilsson 046-304 307  /  0733-96 99 19

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i föreningen, avgiften 100 kr,kan betalas till föreningens  

(Bank-Giro 5407-7839) (glöm ej vem betalning kommer ifrån)

IBAN SE 55 8000 0831 3952 4418 3553

Det går även bra att vid föreningmöten betala kontant till kassören.                     

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)